Lehed

9. okt 2013

Külas käis teadusbuss 08.10.2013
Õpetajate päev


Päev algas kell 8:15 väikese kogunemisega, kus tutvustati  ’’uusi’’ õpetajaid ning anti päris õpetajatele üle nende selle päeva ülesanded ja muidugi ka lill. Minu esimene tund oli viienda klassi informaatika. Tegin neile tunnikontrolli, mille eest neid ka hoiatatud oldi, kuid tulemused polnud kõige lillelisemad. Peale tunnikontrolli võtsime ette uue teema „Sisend- ja väljundseadmed“. Ma usun, et suutsin õpilastele enam-vähem asja selgeks teha. Viienda klassi õpilased olid tunnis väga viisakad ja sõbralikud, mis oli väga meeldiv. Tund sujus väga hästi ning peagi hakkaski vahetund. Teine tund oli esimese klassi informaatika, mis osutus oodatust keerulisemaks, sest terve klassiga korraga rääkida on maru keeruline. Mängisime smart boardi peal tähestiku ja numbrite õppimise mänge, vaatasime õpetlike multikaid ja arutasime veidi, milles iga multika iva seisnes. Tunni lõpus said õpilased 5-10 minutit tegeleda arvutis enda asjadega. Kes joonistas Tux Paintis, kes mängis Minecrafti ning kes vaatas Youtubes videosid. Kolmas tund oli teise ja neljanda klassi liittund. Teisel klassil oli inimeseõpetus ja neljandal klassil loovusõpetus. See oli ilmselt päeva raskeim tund, sest kahte ainet samal ajal õpetada on päris raske ja teise klassi õpilased oli hüperaktiivsed. Hoolimata kõigest, said õpilased oma tunnitöö valmis ning tunni lõpus võisid nad arvutis olla. Neljas ja ühtlasi ka viimane tund oli kaheksanda klassi inimeseõpetus. See tund oli väga-väga igav, sest tundi tuli ainult üks õpilane ning mul oli mõttetu hakata talle uut teemat õpetama. Ta täitis töövihikust ühe ülesande terviseportaalide kohta ning tiksus ülejäänud tunni arvutis ja tegeles oma asjadega. Peale neljandat tundi hakkas pikapäevarühm, mis toimus vaid üks tund. Kui lapsed bussi peale saadetud, läksime me koos õpetajatega nende valmistatud torti sööma. Ilmselgelt oli see parim tort mida ma söönud olen. Muljetasime õpetajatega veidi oma päevast ning nad andsin üle enda täidetud ülesanded, milleks olid luuletus meie etteantud sõnadega, mängu „ajaleht“ tulemused ning loomulikult imemaitsev tort. Kui jutud räägitud ja tort söödud lõpetasime päeva ning läksime koju.

/Hanna ja Janeriin/

9.klassi katsumine


Esimesel vahetunnil toimus catwalk, kus kõik üheksandikud said oma kostüüme näidata. Meie arvates oli see päris huvitav ning päeva üks lahedamaid osasid. Teisel vahetunnil pandi proovile meie usaldus klassikaaslaste suhtes. Me arvame, et sellel vahetunnil oleks võinud teha midagi lõbusamat. Kolmandal vahetunnid seoti meie silmad kinni ja meile söödeti sisse erinevaid asju. Kõik oli kena ja hea senikaua, kuni meie suudesse jõudis OLIIV. Neljandas vahetund oli söögivahetund ning me pidime teenindama kaheksanda klassi õpilasi, mis tähendab, et me pidime jooksma nende juurde iga kord, kui neil midagi puudu oli ning nad kartuliputru või salatit juurde tahtsid. Viiendal vahetunnil pandi proovile meie julgus ning me pidime kooli ees laulma. Laulud saime me muidugi ise välja valida. Meie valituteks osutusid Üllar Jörbergi „Kutse tantsule“ ja Hellade vellede „Mulle meeldib“. Terve klassiga kooli ees laulda polnud meie jaoks mingi probleem ning võib öelda, et ka see oli üks päeva lahedaim vahetund. Kuuenda tunni ajal pidime me kaheksandale klassile süüa tegema. Meile oli antud ette menüü ning toiduained. Meie tegime kräsupea torti ja Joosep üritas kiluleibu teha. Muidugi tahtis Joosep need kiluleivad koos luudega kaheksandikkudele sisse sööta, sest ta ei oska kilu puhastada, aga pole hullu. Lõpuks saime need kiluleivad ka kõik koos tehtud. Seitsmenda tunni ajal sõime me koos kaheksandikkudega kiluleibu ja torti. Lõpuks läksime koju ära kõik. Õnneks ei pidanud nõusid pesema, sest vett ei olnud.

/Janeriin ja Hanna/

23. sept 2013

Õpetaja Eha osales kodu-uurijate tänupäeval Paides


13.09 kogunesid Paidesse üle Eesti väikesed kodu-uurijad tänupäevale, et saada ülevaade  eelmise õppeaasta kodu-uurimistöödest. 4.klassi õpilased tegelesid kodu-uurimistega talvel-kevadel. Nüüd oli hea vaadata, mis teemadel teised  Eestimaa  õpilased uurimusi kirjutasid. Päev oli sisustatud mitmekesiselt. Avamine oli Paide  Vallimäel. Seejärel toimus ajalooline linnaralli, mille käigus sai  Paide linna tundma õppida. Järgnes söömaaeg Paide Ühisgümnaasiumis, juhendajate paneeldiskussioon, õpilastele töötuba. Huvitavalt oli lahendatud uurimistöödest ülevaadete andmine. Toimus tublimate tunnustamine ja uue teema - ,,Kuidas me lugema õppisime" - väljakuulutamine. Kõik osavõtjad said diplomid.Ürituse lõpuks oli võimalus külastada Paide Ajakeskust. Selle võimaluse kasutasime ka ära, kuigi aega jäi väheseks. Nüüd on mõtteainet palju: kas teha uus uurimistöö, kas ja millal külastada taas ajakeskust, Paide linna.

18. sept 2013

Õpilased osalesid Tapa VM Jalgpallikooli näidistreeningul

 
Tapa VM Jalgpallikooli treener Lenno Küttismaa tutvustas poistele ja paarile osavale tüdrukule jalgpallitreeningu harjutusi.
Edaspidi on huvilistel võimalik jätkata treeninguid Tapal. Kontakti saab küsida kooli huvijuhilt.

Elamustund, külas käisid Rauno Pehka ja Kaja Kann

Sügisene spordipäev 11.09.2013